Duński – prosta gramatyka, ale trudna wymowa

Język duński należy do języków północnogermańskich. Razem ze szwedzkim tworzą gałąź wschodnio skandynawską. Mówi nim około 5,3 miliona ludzi, przede wszystkim w Danii, ale też w północnych Niemczech, na Grenlandii i Wyspach Owczych. Z tego samego pnia co duński i szwedzki wykształcił się też język norweski, jednak zaliczany jest on do grupy zachodnio skandynawskiej.

Język duński jest oparty na dialekcie Kopenhagi. Istnieją trzy grupy duńskich dialektów: wschodnio duńskie (Bornholm), wyspiarskie (m.in. Zelandia i Fionia) oraz jutlandzkie. Do dialektów wschodnio duńskich zalicza się też południowe dialekt języka szwedzkiego. Obszary południowej Szwecji należały do 1658 roku do Danii, zostały jednak później zajęte przez Szwecję i do dzisiaj do niej należą.

Nasz tłumacz duński wykona tłumaczenie na wersję standardową języka.

Państwo duńskie powstało w X wieku i przez siedem stuleci było znaczącą potęgą w Europie Północnej. Długotrwałe wojny ze Szwecją prowadzone z przerwami w latach 1563-1658 spowodowały utratę Gotlandii, Skanii i części Norwegii. Nastąpił kres mocarstwowego znaczenia Danii.

Język duński charakteryzuje się bardzo prostą gramatyką. Zredukowana została deklinacja rzeczowników i uproszczona koniugacja. Reformę ortografii przeprowadzono w Danii w 1948 roku. Do tego czasu, co jest swego rodzaju ciekawostką, rzeczowniki pisane były dużą literą tak, jak to ma miejsce w języku niemieckim. Stare formy pisowni pozostały nadal w niektórych nazwach geograficznych.

Mimo prostej gramatyki język duński ma bardzo trudną wymowę.