Czeski – parę słów o tym języku

Język czeski należy do grupy języków zachodniosłowiańskich, która jest częścią rodziny indoeuropejskiej.Jest ojczystym językiem dla około 12 milionów ludzi i urzędowym językiem w Czechach oraz w Unii Europejskiej (od 1.V.2004). poza Czechami, gdzie mieszka ok. 10 milionów ludzi, język czeski jest używany przez emigrantów i ich potomków w takich krajach, jak USA, Kanada, Niemcy, Australia. Mimo podobieństwa języka czeskiego do języka polskiego, tłumaczenie lepiej jest zlecić profesjonalnemu tłumaczowi.

Pierwsze teksty pisane w języku czeskim pochodzą z XII i XIII wieku, są to pieśni religijne. W XIV wieku przełożono na czeski wszystkie części biblii. Nastąpił rozkwit języka czeskiego, do czego znacząco przyczyniła się działalność Jana Husa. Opracował on na nowo przekład biblii, ale za swego życia nie miał możliwości skorzystania wynalazku druku. Nowy Testament został wydrukowany w po czesku w 1475 roku, a cała biblia 13 lat później. W tym okresie język czeski wywarł znaczący wpływ na język polski. Nie bez znaczenia było tutaj przyjęcie chrztu i małżeństwo polskiego księcia Mieszka z czeską księżniczką. W XVII wieku, po klęsce Czechów pod Białą Górą w bitwie z wojskami Habsburgów, zmieniły się losy kraju i czeskiego języka. Zwycięscy Habsburgowie zniszczyli czeską elitę społeczną i kulturalną, doprowadzili do brutalnej rekatolizacji, zlikwidowali niezależność Królestwa Czech. Nastąpiło zniemczenie szlachty i wyższych sfer, a język czeski stał się językiem prostych chłopów. Dopiero po dwóch stuleciach zaczęła się tworzyć na nowo czeska świadomość narodowa, powstała potrzeba odrodzenia własnego języka. Do ukształtowania się współczesnego czeskiego języka literackiego przyczynił się czeski lingwista Josef Jungmann. Wzbogacił on XVI-wieczne czeskie słownictwo wyrazami gwarowymi oraz wyrazami z języka polskiego i rosyjskiego.Jako ciekawostkę można podać, że wiele wyrazów czeskich ma brzmienie podobne do polskich, ale ich znaczenie bywa często skrajnie różne. Należy więc zachować ostrożność w porozumiewaniu się z Czechami, a najlepiej zrobi to nasz czeski tłumacz.