Arabski – język islamu

Język arabski jest najbardziej rozpowszechnionym językiem semickiej gałęzi afroazjatyckiej rodziny. Szacuje się, że arabski jest językiem ojczystym dla około 240 milionów ludzi. Jako język islamu należy do najważniejszych języków świata. Jest językiem urzędowym w Egipcie, Algierii, Iraku, Izraelu, Jordanii i wielu innych krajach.

Poszczególne dialekty arabskie różnią się tak bardzo między sobą, że porozumienie się osób pochodzących z odległych rejonów świata arabskiego, np. z Maroka i z Iraku, jest niezwykle trudne. Z tego powodu filmy algierskie, kręcone oczywiście w miejscowym dialekcie, a przeznaczone do wyświetlania w krajach Zatoki Perskiej, są wyposażone w napisy. Klasyczny język arabski jest językiem Koranu – islamu. Islamskie podboje zwiększały jego zasięg terytorialny i wpływy. Poprzez dominującą w świecie arabskim egipską produkcję filmową i telewizyjną, co wynika również z liczby ludności Egiptu, powszechnie zrozumiały staje się dialekt kairski. Wykorzystanie do potrzeb filmu klasycznego języka arabskiego nie jest możliwe, jako że język ten bardziej odpowiada nabożeństwom i religijnym przesłaniom niż telewizyjne i radiowe rozrywki. Język arabski zmieniał się na przestrzeni wieków, w XIX wieku wykształcił się współczesny standardowy język arabski używany głownie w formie pisanej. Od klasycznego różni się przede wszystkim zasobem słów.