Angielski – zapożycza z niego cały świat

Jest to język indoeuropejski tworzący razem z językiem niemieckim i holenderskim zachodnią gałąź języków germańskich.

Jest językiem ojczystym dla ok. 400 milionów ludzi mieszkających w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, ale też na Jamajce, Indiach i ponad stu innych krajach.

Historia języka angielskiego zaczęła się w roku 449, kiedy to germańskie plemiona Jutów, Anglów i Sasów podbiły dzisiejszą Anglię. Anglowie (łac. Angli) dali krajowi swoją nazwę.

Język staro angielski dzielił się na cztery dialekty, z których jeden – zachodnio saksoński – uzyskał w końcu przewagę nad innymi.

Język angielski jest obecnie najczęściej używanym językiem w kontaktach międzynarodowych.

Jest źródłem zapożyczeń dla różnych języków na całym niemal świecie. Ale nie zawsze tak bywało; to on właśnie ulegał w historii obcym wpływom. W VIII i IX wieku Wikingowie podbili i skolonizowali część Brytanii. Dwa wieki później nastąpiła inwazja Normanów. Wpływ Skandynawów przejawił się uproszczeniem gramatyki i wzbogaceniem słownictwa. Normańska okupacja wprowadziła do miejscowego języka bardziej wyszukane słownictwo języków romańskich.

Angielszczyzna rozwinęła się w język o bogatym słownictwie i dużej elastyczności. Nowe pojęcia z dziedziny medycyny, techniki czy kultury masowej tworzone są z łacińskich albo greckich elementów.

Poprzez kolonialne podboje rozprzestrzenił się język angielski na cały świat. Dotarł do Indii, Australii, Afryki i Azji Południowej. Jest mocno zróżnicowany geograficznie.

Poszczególne dialekty różnią się fonetyką, słownictwem i częściowo gramatyką.