Arabski – język islamu

Język arabski jest najbardziej rozpowszechnionym językiem semickiej gałęzi afroazjatyckiej rodziny. Szacuje się, że arabski jest językiem ojczystym dla około 240 milionów ludzi. Jako język islamu należy do najważniejszych …

Angielski – zapożycza z niego cały świat

Jest to język indoeuropejski tworzący razem z językiem niemieckim i holenderskim zachodnią gałąź języków germańskich. Jest językiem ojczystym dla ok. 400 milionów ludzi mieszkających w Wielkiej Brytanii, w …

Duński – prosta gramatyka, ale trudna wymowa

Język duński należy do języków północnogermańskich. Razem ze szwedzkim tworzą gałąź wschodnio skandynawską. Mówi nim około 5,3 miliona ludzi, przede wszystkim w Danii, ale też w północnych Niemczech, …

Norweski – hva sa du?

Należy do grupy języków północnogermańskich z rodziny indoeuropejskiej. Mówi nim ok. 5 mln ludzi mieszkających w Norwegii. W Norwegii zawsze występowała duża ilość dialektów. Skomplikowane ukształtowanie terenu, trudna …

Czeski – parę słów o tym języku

Język czeski należy do grupy języków zachodniosłowiańskich, która jest częścią rodziny indoeuropejskiej.Jest ojczystym językiem dla około 12 milionów ludzi i urzędowym językiem w Czechach oraz w Unii Europejskiej …

Albański – gegijski czy toskijski?

Język albański należy do rodziny języków indoeuropejskich. Występuje w dwóch odmianach: na północy dialekt gegijski, na południu – toskijski, które dalej dzielą się na różne dialekty lokalne. Współczesny …