poezja proza esej rozmowy recenzje felietony
 
filozofia
teoria literatury
socjologia
psychologia
antropologia
poczta literacka
sztuka
muzyka
teatr
film
wydarzenia
okno na świat
polska z zewnatrz
ksiazki_nadeslane
XXV Ogólnopolski Konkurs Poetycki "O liść konwalii"
Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu

XXV OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI O liść konwalii
im. ZBIGNIEWA HERBERTA

R E G U L A M I N
1. Organizatorem Konkursu jest Urząd Miasta Torunia oraz Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu.
2. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć autorzy niezrzeszeni oraz członkowie związków twórczych.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie maksimum pięciu utworów poetyckich w czterech kompletach maszynopisu na adres: Centrum Kultury Dwór Artusa, Rynek Staromiejski 6, 87-100 Toruń (tel. 56 655-49-39, faks 56 655-49-59) z dopiskiem na kopercie: Konkurs Poetycki.
4. Tematyka i forma prac jest dowolna.
5. Prace konkursowe należy opatrzyć godłem powtórzonym na zaklejonej kopercie zawierającej imię, nazwisko oraz adres i numer telefonu autora.
6. Utwory zgłoszone do Konkursu nie mogą być wcześniej publikowane.
7. Powołane przez organizatorów jury dokona oceny nadesłanych prac oraz przyzna nagrody i wyróżnienia (w tym nagrodę za najlepszy pojedynczy wiersz spoza wyróżnionych zestawów).
8. Pula nagród wynosi 8.700 zł.
9. Dla laureata I nagrody, poza nagrodą finansową, będzie uczestnictwo w pracach jury w następnej edycji konkursu.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do prezentacji i publikacji nagrodzonych i wyróżnionych utworów.
11. Termin nadsyłania prac mija z dniem 15 września 2011 roku. Decyduje data stempla pocztowego.
12. Konkurs rozstrzygnięty zostanie w miesiącu grudniu 2011 roku podczas XVII Toruńskiego Festiwalu Książki.


LAUREACI ZAPROSZENI ZOSTANĄ NA KOSZT ORGANIZATORÓW
(zwracamy koszty podróży na terenie kraju)
Uwaga: Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

 

 

FOKK PZU

 

dekada literacka
prenumerata
sprzedaz_wysylkowa
numery_archiwalne
napisz do nas