poezja proza esej rozmowy recenzje felietony
 
filozofia
teoria literatury
socjologia
psychologia
antropologia
poczta literacka
sztuka
muzyka
teatr
film
wydarzenia
okno na świat
polska z zewnatrz
ksiazki_nadeslane
IV Konkurs Poetycki im. T. J. Pajbosia 2011
Staromiejski Dom Kultury w Warszawie oraz redakcja kwartalnika literackiego „Wakat on-line”

IV Konkurs Poetycki im. T. J. Pajbosia 2011

1. Organizatorem konkursu jest Staromiejski Dom Kultury w Warszawie oraz redakcja kwartalnika literackiego „Wakat on-line”.

 

2. Konkurs jest przeznaczony dla osób, które ukończyły szesnasty rok życia i ma charakter otwarty – mogą w nim wziąć udział zarówno twórcy początkujący, jak i autorzy z dorobkiem literackim, członkowie związków lub stowarzyszeń.

 

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zestawu trzech wierszy o dowolnej tematyce w pięciu egzemplarzach (każdy zestaw osobno zszyty lub spięty!), w formie wydruku komputerowego w formacie A4. Wiersze powinny być opatrzone godłem słownym, a do przesyłki należy dołączyć opatrzoną tym samym godłem zaklejoną kopertę z danymi osobowymi autora (imię i nazwisko, wiek, adres domowy, nr telefonu, adres mejlowy, krótka informacja o dokonaniach twórczych autora).

 

4. Organizator przewidział dodatkową nagrodę specjalną za czwarty wiersz rozpoczynający się od słów wybranego przez uczestnika cytatu (spośród poniższych):

 

 To nie była historia z pierwszych stron gazet,

Historia szaleństwa i paranoicznych zdarzeń […]

Dezerter, Jeśli

Na pewno znasz te poranki gdy

Wszystko co widzisz obietnicą cudu jest

Jeśli wiesz co chcę powiedzieć…

Kasia Nosowska, Jeśli wiesz co chcę powiedzieć

Powiedzcie ludzie, jesteście gotowi?

Zimne nerwy, a serca jak prodiż?

Duże dzieciaki, mali chuligani?

Granaty w ustach mogą nam wypalić?

FISH, Jesteście gotowi?

 

5. Nadesłane utwory nie mogą być wcześniej publikowane (również w Internecie) ani nagradzane w innych konkursach.

 

6. Termin nadsyłania prac upływa 1 sierpnia 2011 roku (decyduje data stempla pocztowego).

 

7. Prace należy przesyłać na adres:

 

            Staromiejski Dom Kultury

            Rynek Starego Miasta 2

            00-272 Warszawa

            Pokój literacki

 

            z dopiskiem: Konkurs Poetycki im. T.J. Pajbosia

 

            nr tel. (22) 831 23 75, pokój literacki

 

Informacje o konkursie można będzie znaleźć na stronie www.manifestacjepoetyckie.tk

 

8. Prace niespełniające powyższych warunków nie będą brane pod uwagę.

 

9. Jurorami w konkursie T. J. Pajbosia będzie redakcja „Wakatu on-line”, która przyzna następujące nagrody:

 

            I – 1000 PLN

            II – 700 PLN

            III – 500 PLN

 

oraz nagrodę specjalną a także wyróżnienia, o ilości i charakterze których zadecyduje organizator. Dodatkowym jurorem przy nagrodzie specjalnej będzie Robert Matera, wokalista zespołu Dezerter.

 

Wybrane trzy teksty zostaną wykonane przez Roberta Materę podczas koncertu na festiwalu Manifestacje Poetyckie.

 

10. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

 

11. Nadesłane prace nie będą zwracane przez organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania nagrodzonych i wyróżnionych utworów bez dodatkowej zgody autora.

 

12. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpi w dniach 2-4 września 2011 roku podczas festiwalu Manifestacje Poetyckie w Warszawie. Laureaci otrzymają zwrot kosztów podróży w granicach kraju oraz nocleg na czas trwania festiwalu.

 

13. Prosimy o osobisty odbiór nagrody w wyznaczonym przez organizatora miejscu i terminie.

 

14. O wynikach konkursu nagrodzeni autorzy zostaną powiadomieni telefonicznie w stosownym terminie.

 

15. Kwestie sporne rozstrzyga organizator konkursu oraz jury.  


 

 

 

 

 

FOKK PZU

 

dekada literacka
prenumerata
sprzedaz_wysylkowa
numery_archiwalne
napisz do nas