poezja proza esej rozmowy recenzje felietony
 
filozofia
teoria literatury
socjologia
psychologia
antropologia
poczta literacka
sztuka
muzyka
teatr
film
wydarzenia
okno na świat
polska z zewnatrz
ksiazki_nadeslane
"Dagny" - nowe stypendia literackie w Willi Decjusza
31.03.2010

„Dagny” - nowe stypendia literackie w Willi Decjusza
W miejsce dotychczas realizowanego programu „Homines Urbani”, w marcu 2010 roku Stowarzyszenie Willa Decjusza  ustanowiło nowy, dwuletni program stypendialny „Dagny”. Jego adresatami są młodzi pisarze z Niemiec, Ukrainy, Polski i Norwegii.
Otwarcie na pisarzy z nowego kraju (z Norwegii właśnie) i co za tym idzie, rozszerzenie obszaru prezentacji literatury zapraszanych twórców, jest najważniejszą zmianą wprowadzoną do sprawdzonej już formuły krakowskich stypendiów.
Program „Dagny” realizowany jest we współpracy z norweskim Centrum Kultury Solvberget w Stavanger. W ramach tego programu zaplanowane zostały cztery edycje (dwie wiosenne i dwie jesienne) trzymiesięcznych pobytów rezydenckich w Willi Decjusza, które odbywać się będą od maja 2010 roku do października 2011 roku. W ramach każdej edycji przyznanych zostanie sześć stypendiów dla autorów pochodzących z czterech krajów uczestniczących w programie (dla dwóch osób z Polski, dwóch z Norwegii, jednej z Niemiec i jednej z Ukrainy).
W czasie pobytów pisarze będą pracować nad własnymi tekstami oraz scenariuszami wieczorów autorskich organizowanych, w zależności od terminu stypendium, w Krakowie, Lipsku, Berlinie, we Lwowie i Stavanger. Podobnie jak w przypadku „Homines Urbani”, cały projekt zakończy Międzynarodowy Festiwal Literatur w Krakowie (październik 2011) oraz wydanie antologii tekstów.
Nazwa programu jest przypomnieniem norweskiej pisarki Dagny Juel-Przybyszewskiej, również z Krakowem związanej, muzy europejskiego modernizmu. Jej liczne podróże po kontynencie oraz inspirujący wpływ na artystów tak wielu narodowości są symbolem wzajemnej fascynacji między literaturami różnych części Europy. Motywem przewodnim festiwalu literackiego zamykającego program  będzie rozrachunek z mitem duszy kobiety, czyli nowy literacki portret Dagny Juel. Topos literackiej kobiecości oglądany przez pisarzy  ze Wschodu, Zachodu i Północy Europy będzie łączył teksty opublikowane w antologii, której premiera będzie mieć miejsce w czasie finałowego festiwalu.
Programowi „Dagny” towarzyszyć będzie realizowany w analogicznych terminach program stypendiów twórczych dla pisarzy niemieckiego obszaru językowego oraz dla tłumaczy literatury (z języka niemieckiego na język polski i z języka polskiego na język niemiecki), realizowany dzięki wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Wnioski o stypendia do wiosennej i jesiennej edycji 2010 przyjmowane będą do 31 marca. Szczegółowe kryteria przyznawania obu rodzajów stypendiów dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Willa Decjusza: www.villa.org.pl (zakładka: Stypendia).
Koordynacja projektu: 
Renata Serednicka

Organizator:
Stowarzyszenie Willa Decjusza
30-233 Kraków, ul. 28 Lipca 17A
www.villa.org.pl

 

 

FOKK PZU

 

dekada literacka
prenumerata
sprzedaz_wysylkowa
numery_archiwalne
napisz do nas