poezja proza esej rozmowy recenzje felietony
 
filozofia
teoria literatury
socjologia
psychologia
antropologia
poczta literacka
sztuka
muzyka
teatr
film
wydarzenia
okno na świat
polska z zewnatrz
ksiazki_nadeslane
APEL W OBRONIE PROGRAMU II POLSKIEGO RADIA
DO WŁADZ USTAWODAWCZYCH I WYKONAWCZYCH RZECZYPOSPOLITEJ
APEL W OBRONIE PROGRAMU II POLSKIEGO RADIA

My, niżej podpisani przedstawiciele środowisk twórczych oraz słuchacze Programu II Polskiego Radia zdecydowanie popieramy protest zespołu tej stacji doprowadzonej do katastrofalnej sytuacji finansowej. Sytuacja ta, grożąc unicestwieniem, uniemożliwia Dwójce utrzymanie dotychczasowego zakresu jej aktywności. Niekomercyjne programy kulturalne radia publicznego są chlubą rozwiniętych cywilizacyjnie krajów europejskich. Zniknięcie takiego programu z anteny Polskiego Radia byłoby hańbą dla Polski.

Program II Polskiego Radia to największa filharmonia i scena słowa w Polsce. Służy wszystkim mieszkańcom kraju, również, co szczególnie istotne, odbiorcom spoza wielkich miast. To jedyna stacja radiowa, która zapewnia Polakom tak szeroki dostęp do najwyższej kultury muzycznej i literackiej, również w regionach i środowiskach kulturalnie upośledzonych. To jedyny w Polsce wielki program edukacji kulturalnej młodzieży. Dwójka wspiera i organizuje koncerty i festiwale muzyczne, transmituje i omawia na antenie najważniejsze wydarzenia artystyczne. Promuje polską twórczość we współpracy z dziesiątkami radiostacji zagranicznych. Na antenie Dwójki szczególne miejsce zajmują Teatr Polskiego Radia, reportaż radiowy i audycje dokumentalne. W strukturze Programu II działa Radiowe Centrum Kultury Ludowej i Studio Eksperymentalne Polskiego Radia. Program ten wraz z zespołami radiowymi, z bezcennym archiwum nagrań stanowi niezbywalną część kultury narodowej. Współtworzy jej wartości jako forum publicznej debaty kulturalnej niezależne od doraźnych konfliktów politycznych.

Wina za strukturalną i finansową dewastację Programu II obciąża kolejne sprawujące władzę w Polsce koalicje partyjne, postrzegające media przez pryzmat obecności w nich tematyki partyjnej, bez poszanowania dobrze wypełnianych powinności publicznych, w tym pracy Programu II Polskiego Radia. Koalicja rządząca w Sejmie poprzedniej kadencji okroiła  Dwójce zasięg radiowy. Obecna koalicja podcięła korzenie finansowe niekomercyjnego Programu II. Demagogiczna kampania wymierzona w abonament radiowo-telewizyjny, w zamyśle godząca w TVP, uderzyła przede wszystkim w Polskie Radio. Nie zaproponowano i nie zapewniono realnej alternatywy finansowej dla abonamentu, np. takiej, jaka zawarta jest w Projekcie Obywatelskim ustawy medialnej. Żadne argumenty, powołujące się na rzekome dobro obywateli, nie przesłonią skali dokonanej dewastacji ani lekceważenia aspiracji kulturalnych, godności i podmiotowości społeczeństwa polskiego. 

Zdecydowanie sprzeciwiamy się tego rodzaju praktykom. Apelujemy o zaprzestanie działań, prowadzących do bankructwa mediów publicznych w Polsce. Apelujemy o zapewnienie stacjom Polskiego Radia i TVP należytego finansowania, o umożliwienie im wywiązania się z publicznych powinności w zakresie kultury, edukacji i informacji.

Wnosimy o specjalną czasową dotację rządową dla Programu II Polskiego Radia, by antena ta utrzymała aktywność na miarę potrzeb kulturalnych Polaków, na miarę aktywności tego rodzaju stacji w Europie i na świecie. Dotacja ta powinna rekompensować skutki gwałtownego spadku ściągalności abonamentu radiowo-telewizyjnego po pochopnych zapowiedziach jego likwidacji. Przypominamy o możliwości odrzucenia sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przez Prezydenta RP, Sejm i Senat, co pozwoliłoby ustanowić odpartyjniony model zarządu mediami publicznymi.

Apelujemy o ponadpartyjny consensus w kwestii statusu mediów publicznych, o nieuleganie politycznym partykularyzmom i naciskom grup interesu. Czynimy to w chwili szczególnej, która od osób odpowiedzialnych wymaga mądrości i elementarnej uczciwości.

Warszawa, 11 lipca 2009


Podpisani – w kolejności alfabetycznej:

1.    ARKADIUSZ BAGŁAJEWSKI – krytyk, redaktor naczelny kwartalnika  literackiego „Kresy”
2.    STANISŁAW BALBUS – profesor UJ, UW, literaturoznawca
3.    EDWARD BALCERZAN – profesor UAM, członek korespondent PAU, literaturoznawca, pisarz
4.    BOGUMIŁA BERDYCHOWSKA – publicystka
5.    JAN BERNAD – dyrektor artystyczno-programowy Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”,
6.    MARCIN BŁAŻEWICZ – profesor, kompozytor, dziekan Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina w Warszawie
7.    HANNA BOCHEŃSKA-JEDLICKA – historyk
8.    ANNA BOLECKA – pisarka
9.    JERZY W. BOREJSZA – profesor UMK, historyk, kierownik Zakładu Systemów Totalitarnych i Dziejów II Wojny Światowej Instytutu Historii PAN  
10.    WOJCIECH  BOROWIK – prezes Stowarzyszenia Wolnego Słowa
11.    KAZIMIERZ BRAKONIECKI – poeta, animator kultury, współtwórca Wspólnoty Kulturowej "Borussia"
12.    MAŁGORZATA BRAUNEK – aktorka
13.    JACEK BROMSKI – prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich
14.    EWA BRZEWSKA – dyrektor Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych (emerytka)
15.    RYSZARD BUGAJSKI – reżyser
16.    KAROL RAFAŁ BULA – prezes Towarzystwa im. Karola Szymanowskiego
17.    BARBARA BURSZTYŃSKA
18.    MAJA CHADRYŚ-ENGELKING – popularyzator kultury, Centrum „Łowicka”, Warszawa
19.    MIROSŁAW CHOJECKI – honorowy prezes Stowarzyszenia Wolnego Słowa
20.    MAREK CHOŁONIEWSKI – kompozytor, prezes Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej
21.    KRYSTYNA CHWIN – pisarka, wydawca
22.    STEFAN CHWIN – pisarz
23.    TERESA CHYLIŃSKA – muzykolog
24.    MACIEJ CISŁO – poeta
25.    IZABELLA CYWIŃSKA – reżyser, dyrektor Teatru Ateneum w Warszawie
26.    JERZY CZECH – tłumacz, pisarz
27.    MAŁGORZATA CZERMIŃSKA – profesor UG, historyk literatury
28.    KRZYSZTOF CZYŻEWSKI – dyrektor Ośrodka Pogranicze
29.    Piotr DEJMEK – producent filmowy i telewizyjny, aktor
30.    KRZYSZTOF DOROSZ – eseista, dziennikarz BBC i PR, członek Zarządu Polskiego PEN Clubu
31.    JANUSZ DRZEWUCKI – poeta i krytyk literacki, redaktor naczelny SW "Czytelnik"
32.    MAREK EDELMAN –  działacz polityczny i społeczny, lekarz kardiolog, ostatni żyjący przywódca powstania w Getcie warszawskim
33.    LESZEK ENGELKING – pisarz, tłumacz, literaturoznawca, UŁ
34.    MACIEJ ENGLERT – reżyser, prezes Unii Polskich Teatrów
35.    LUDWIK ERHARDT – krytyk muzyczny, muzykolog
36.    BARBARA FATYGA – profesor, socjolog i antropolog społeczny
37.    PIOTR FRĄCZAK – prezes Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Pozarządowych
38.    GRZEGORZ GAZDA – profesor literaturoznawstwa, UŁ
39.    PRZEMYSŁAW GINTROWSKI – muzyk, kompozytor
40.    KRZYSZTOF GLOBISZ – aktor, PWST w Krakowie  
41.    JANUSZ GŁOWACKI – pisarz
42.    MICHAŁ GŁOWIŃSKI – profesor IBL PAN, historyk literatury, pisarz
43.    MANUELA GRETKOWSKA – pisarka
44.    GRZEGORZ GROMADZKI – dyrektor programu współpracy międzynarodowej Fundacji im. Stefana Batorego
45.    JUSTYNA GUZE – historyk sztuki, kustosz Muzeum Narodowego w Warszawie
46.    DANUTA GWIZDALANKA – muzykolog
47.    HENRYK MIKOŁAJ GÓRECKI – kompozytor
48.    JULIA HARTWIG – poetka
49.    ZOFIA HELMAN – profesor UW, muzykolog
50.    AGNIESZKA HOLLAND – reżyser, scenarzystka
51.    JACEK HOŁÓWKA – profesor, etyk
52.    PAWEŁ HUELLE – pisarz
53.    KATARZYNA JABŁOŃSKA – dziennikarka, sekretarz redakcji miesięcznika „WIĘŹ”
54.    KAROL JAKUBOWICZ
55.    ANNA JANKO – pisarka
56.    MIROSŁAWA JANKOWSKA – muzyk, nauczyciel akademicki UMFC w Warszawie
57.    JERZY JARZĘBSKI – profesor UJ, historyk literatury
58.    GRZEGORZ JARZYNA – reżyser
59.    ALDONA JAWŁOWSKA – profesor, socjolog kultury
60.    JERZY JEDLICKI – profesor PAN, historyk
61.    PAWEŁ KĄDZIELA – historyk literatury, edytor
62.    WOJCIECH KILAR – kompozytor
63.    KRZYSZTOF KNITTEL – prezes Polskiej Rady Muzycznej
64.    KRYSTYNA KOFTA – pisarka  
65.    MIECZYSŁAW KOMINEK – prezes Polskich Nagrań, dyrektor Polskiego Centrum Informacji Muzycznej
66.    JACEK KORCZAKOWSKI – prezes Związku Polskich Kompozytorów i Autorów ZAKR
67.    JERZY KORNOWICZ – prezes Związku Kompozytorów Polskich
68.    LIDIA KOŚKA – historyk literatury, edytor
69.    WŁODZIMIERZ KOTOŃSKI – profesor, kompozytor
70.    JUSTYNA KOWALSKA – kompozytorka
71.    SERGIUSZ KOWALSKI – socjolog, historyk idei  
72.    ZYGMUNT KRAUZE – profesor, kompozytor
73.    ZOFIA KRÓL – eseistka, zastępca naczelnego redaktora „Dwutygodnika”
74.    WOJCIECH KRUKOWSKI – Dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
75.    EWA KULIK-BIELIŃSKA – tłumaczka, działaczka opozycji demokratycznej, zastępca dyrektora Fundacji im. Stefana Batorego
76.    JOANNA KURCZEWSKA – profesor PAN, UW, socjolog, b. członek Rady Programowej Polskiego Radia
77.    ALEKSANDER LASOŃ – profesor, kompozytor
78.    BOGUSŁAWA LATAWIEC – pisarka
79.    ELŻBIETA LEMPP – artysta fotografik
80.    ANTONI LIBERA – pisarz
81.    VIOLA ŁABANOW – prezes Zarządu Fundacji „Muzyka jest dla wszystkich”
82.    BRONISŁAW MAJ – pisarz
83.    TERESA MALECKA – profesor Ak. Muz. w Krakowie, teoretyk muzyki
84.    PIOTR MALECKI – profesor, fizyk, Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie  
85.    MONIKA MAMIŃSKA-DOMAGALSKA – prezes Fundacji „Muzyka Kresów”
86.    WOJCIECH MARCZEWSKI – reżyser
87.    ALICJA MATRACKA-KOŚCIELNY – dyrektor Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku, muzykolog
88.    EWA MATYWIECKA – historyk literatury
89.    PIOTR MATYWIECKI – poeta, eseista
90.    ANDRZEJ MENCWEL – profesor, historyk literatury i kultury
91.    RYSZARD MIAZEK – działacz PSL, dziennikarz, b. Prezes Polskiego Radia
92.    KRZYSZTOF MEYER – profesor, kompozytor
93.    GRZEGORZ MICHALSKI – prezes Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego
94.    JANUSZ MICHAŁOWSKI – aktor
95.    KACPER MIKLASZEWSKI – muzyk, sekretarz redakcji "Ruchu Muzycznego"
96.    PIOTR MITZNER – profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, pisarz
97.    JACEK MOSKWA – wiceprezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
98.    MAREK MOŚ – dyrektor AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy
99.    PIOTR MUCHARSKI – dziennikarz, zastępca redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego”
100.    PIOTR MÜLDNER-NIECKOWSKI – pisarz, pracownik naukowy  Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
101.    KRZYSZTOF MYSZKOWSKI – pisarz, redaktor naczelny "Kwartalnika Artystycznego"
102.    ANNA NASIŁOWSKA – profesor IBL PAN, historyk literatury, pisarka
103.    ZBIGNIEW NOSOWSKI – publicysta, redaktor naczelny miesięcznika „WIĘŹ”
104.    MACIEJ NOWAK – dyr. Instytutu Teatralnego, dziennikarz, publicysta, krytyk teatralny
105.    STANISŁAW OBIREK – teolog, historyk, publicysta
106.    Urszula OLEKSIAK – nauczycielka Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie
107.    ANDRZEJ OSĘKA – krytyk sztuki, publicysta
108.    JOANNA OŹDZIŃSKA – tłumaczka, UW
109.    AGATA PASSENT – dziennikarka, Prezes Fundacji Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej
110.    ELŻBIETA PENDERECKA – prezes  Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena dyrektor Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena
111.    KRZYSZTOF PENDERECKI – kompozytor
112.    ZBIGNIEW PENHERSKI – kompozytor
113.    ADAM POMORSKI – wiceprezes Polskiego PEN Clubu
114.    MARIA POPRZĘCKA – prezes Stowarzyszenia Historyków Sztuki
115.    PAWEŁ POTOROCZYN – dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza
116.    MAGDALENA RADZIEJOWSKA – dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie
117.    PAULA SAWICKA – Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita
118.    MIROSŁAW SAWICKI – nauczyciel, b. minister edukacji narodowej
119.    ANDRZEJ SEWERYN – aktor, reżyser, pedagog
120.    Elżbieta SIKORA – kompozytorka, dyrektor artystyczny Festiwalu „Musica Electronica Nova” Wrocław 2011
121.    BARBARA SKARGA – profesor, filozof
122.    ADAM SŁAWIŃSKI – prezes Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej
123.    WŁADYSŁAW SŁOWIŃSKI – dyrektor festiwalu Warszawskie Spotkania Muzyczne, wiceprezes Oddz. Warszawskiego Związku Kompozytorów Polskich
124.    ALEKSANDER SMOLAR – prezes Fundacji im. Stefana Batorego
125.    EUGENIUSZ SMOLAR – Centrum Stosunków Międzynarodowych, b. dyrektor Sekcji Polskiej BBC, b. członek Zarządu PR SA.
126.    IWONA SMOLKA – członek prezydium Zarządu  Polskiego PEN Clubu
127.    PIOTR SOMMER – poeta, redaktor naczelny „Literatury na Świecie”
128.    ANDRZEJ SOSNOWSKI – poeta
129.    Dorota STALIŃSKA – aktorka
130.    BEATA STASIŃSKA – wydawca
131.    SERGIUSZ STERNA-WACHOWIAK – prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
132.    JAN STĘSZEWSKI – profesor, muzykolog
133.    MONIKA STRUGAŁA – koordynator projektu Fryderyk Chopin 2010, Narodowy Instytyt Fryderyka Chopina  
134.    TADEUSZ STRUGAŁA – dyrygent, profesor Akademii Muzycznej w Krakowie
135.    MACIEJ STRZEMBOSZ – prezes Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych
136.    LESZEK SZARUGA – profesor, pisarz i krytyk literacki
137.    MAGDALENA SZCZEPANOWSKA – profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina i nauczyciel Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie
138.    MAŁGORZATA SZEJNERT – reporterka, pisarka
139.    Krzysztof SZLIFIRSKI – emerytowany profesor UMFC, były kierownik Studia Eksperymentalnego PR
140.    MAGDALENA ŚRODA – profesor, etyk, historyk kultury, publicystka
141.    JANUSZ TAZBIR – profesor, historyk
142.    ANDRZEJ TITKOW – reżyser filmowy, poeta
143.    MIECZYSŁAW TOMASZEWSKI – profesor Akademii Muzycznej w Krakowie, muzykolog
144.    MAGDALENA TULLI – pisarka
145.    BOŻENA UMIŃSKA-KEFF – poetka, publicystka
146.    ANDRZEJ WAJDA – reżyser
147.    ANDRZEJ WERNER – profesor IBL PAN, krytyk literacki i filmowy
148.    ANTONI WICHEREK – dyrygent, prezes Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków
149.    ADAM WIEDEMANN – pisarz
150.    TADEUSZ WIELECKI – dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”, kompozytor
151.    Joanna WNUK-NAZAROWA – dyrektor Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia
152.    KRYSTYNA ZACHWATOWICZ-WAJDA – profesor ASP w Krakowie, scenograf
153.    BOHDAN ZADURA – poeta, redaktor naczelny miesięcznika „Twórczość”
154.    LIDIA ZIELIŃSKA – kompozytorka, profesor Akademii Muzycznej w Poznaniu, wiceprezes Związku Kompozytorów Polskich, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej
155.    ALINA ŻÓRAWSKA-WITKOWSKA – profesor, Instytut Muzykologii UW

 

 

FOKK PZU

 

dekada literacka
prenumerata
sprzedaz_wysylkowa
numery_archiwalne
napisz do nas