poezja proza esej rozmowy recenzje felietony
 
filozofia
teoria literatury
socjologia
psychologia
antropologia
poczta literacka
sztuka
muzyka
teatr
film
wydarzenia
okno na świat
polska z zewnatrz
ksiazki_nadeslane
XXI Ogólnopolski Konkurs Poetycki
im. Zygmunta hr Krasińskiego

Organizatorzy:
Oddział Ciechanowski Związku Literatów Polskich
Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie
Muzeum Romantyzmu w Opinogórze


Konkurs dofinansowano ze środków:

Samorządu Województwa Mazowieckiego
Starostwa Powiatowego w Ciechanowie
Urzędu Miasta Ciechanów
Zakładu Wydawniczo – Poligraficznego ARJADNA


Patronat medialny:

Katolickie Radio Ciechanów
Tygodnik Ciechanowski
Tygodnik „Extra Ciechanów”
Tygodnik „Czas Ciechanowa”
www.ciechanowonline.pl


XXI Ogólnopolski Konkurs Poetycki "O Laur Opina"

          im. Zygmunta hr Krasińskiego

Motto:
 „I Przeszłość zbawiona
 I Przyszłość zaświeca”
/Zygmunt hr. Krasiński/

Ciechanów, 2009
Cele Konkursu:
- konfrontacja twórczości poetyckiej
- ożywienie życia literackiego ziemi ciechanowskiej
- propagowanie i promocja współczesnej poezji

Zasady uczestnictwa:
1. Tematyka konkursu jest dowolna
2. Konkurs ma charakter otwarty
3. Uczestnicy nadsyłają maksymalnie 5 utworów poetyckich /każdy w 4 egzemplarzach/  wyłącznie w maszynopisie
4. Utwory nadesłane nie mogą być wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach  i są pracą własną autora.
5. Wiersze należy nadesłać na adres:
 Centrum Kultury i Sztuki
 ul. Strażacka 5
 06-400 Ciechanów
6. Każdy wiersz należy opatrzyć godłem z dopiskiem „O Laur Opina” i do zestawu dołączyć  zamkniętą kopertę opatrzoną takim samym godłem zawierającą dane o autorze, adres i  telefon kontaktowy
7. Termin nadsyłania prac upływa 1 września 2009 roku / decyduje data stempla  pocztowego/
8. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze   podczas Międzynarodowego Dnia Ciechanowskiej Jesieni Poetyckiej / 1 dekada   października/
9. O wręczeniu nagród powiadomione zostaną tylko osoby nagrodzone
10. Jury powołane przez organizatorów decyduje o podziale nagród. Organizatorzy  przewidują 3 nagrody główne, 3 wyróżnienia w tematyce dowolnej, nagrody specjalne za  utwory związane z tematyką:
- Ciechanów lub ziemia ciechanowska
- Zygmunt Krasiński lub Opinogóra
11. Organizatorzy przewidują wydanie jednodniówki poetyckiej z wierszami nagrodzonymi  oraz w przyszłości wydanie tomiku dekadowego z utworami nagrodzonymi w konkursie w   związku z tym zastrzegają sobie prawo druku tych wierszy bez honorariów autorskich.
12. Prace nie spełniające wymogów regulaminu nie będą uwzględniane w konkursie.
13. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
14. Organizatorzy nie wysyłają nagród. Nagrody nieodebrane osobiście przez osoby  nagrodzone przechodzą do puli na rok następny.
15. Organizatorzy nie zwracają osobom nagrodzonym kosztów przejazdu.

 Bliższych informacji udzielają pracownicy Działu Imprez, Edukacji i Kina CKiSz. Tel. 0- 23 672 35 09, 0-23 672 42 96

 

 

FOKK PZU

 

dekada literacka
prenumerata
sprzedaz_wysylkowa
numery_archiwalne
napisz do nas