poezja proza esej rozmowy recenzje felietony
 
filozofia
teoria literatury
socjologia
psychologia
antropologia
poczta literacka
sztuka
muzyka
teatr
film
wydarzenia
okno na świat
polska z zewnatrz
ksiazki_nadeslane
Niemcy. Na przykład Turyngia
Dekada Literacka 2002, nr 5-6 (187-188)

Od redakcji

Oddajemy do rąk Państwa „niemiecki" numer „Dekady Literackiej", który składa się z dwu części: prowincjonalnej i ogólnoniemieckiej (pamiętajmy jednak, że dla Niemców określenie „Provinz” nie oznacza wcale zaściankowości, lecz przestrzeń duchową i geograficzną małej ojczyzny). Ale to właśnie owa „prowincja" była punktem wyjścia dla koncepcji niniejszego numeru. To w Turyngii bowiem, urokliwej krajobrazowo, bogatej w tradycje wielkiej niemieckiej literatury i filozofii (Jena i Weimar romantyków oraz Nietzschego), a i dziś dającej schronienie wielu świetnym pisarzom, pojawiła się idea Spotkania. Idea ta zrodziła się w murach średniowiecznego zamczyska w Ranis, które od dwu lat oddaje swe komnaty na pobyty stypendialne pisarzom i tłumaczom, by mogli w skupieniu i niepowtarzalnej aurze tworzyć swoje dzieła.

Pierwsze spotkanie pisarzy polskich i niemieckich, poświęcone problemowi „Der Autor und seine Provinz” („Pisarz i jego prowincja”), odbyło się w październiku 2001 roku w Ranis. Wygłoszone referaty oraz prezentowane teksty literackie opublikowane zostały w czasopiśmie „Palmbaum”. Na początku lipca b.r. odbędzie się kolejne spotkanie, tym razem w Krakowie, poszerzające nieco ramy dyskusji: „Między prowincją a Europą. Uniwersalizm czy małe ojczyzny?”

W niniejszym numerze prezentujemy twórczość autorów z Turyngii. Są między nimi zarówno wielkie nazwiska współczesnej niemieckiej literatury (Wulf Kirsten), jak i debiutanci (York Sauerbier). Zamieszczone utwory są bardzo różne, obejmują rozległe spektrum zainteresowań i wrażliwości: od znakomitych książek reportażowych Landolfa Scherzera po feministyczne pisanie Bärbel Klässner, od humorystyczno-sarkastycznej twórczości Matthiasa Biskupka po magiczny świat poezji Gizeli Kraft. Teksty te pokazują nieco, w jakim kierunku zmierza dziś literatura niemiecka; może nie ta największa, ale ta mocno zakorzeniona w swej intymnej przestrzeni.

Tło dla obrazu tej małej ojczyzny stwarza w niniejszym numerze część, w której próbujemy pokazać najważniejsze artystyczne zjawiska w Niemczech ostatniej dekady: w literaturze, filmie i dramacie. Tło to współtworzą wypowiedzi polskich pisarzy mieszkających w Niemczech.

Mamy nadzieję, że uważna lektura prezentowanych tu tekstów stanie się impulsem do dyskusji. Dyskusji, która bardzo jest nam potrzebna, bowiem medium literatury w budowaniu pomostów między europejskimi narodami jest niezwykle istotne.

Gabriela Matuszek


 

 

FOKK PZU

 

dekada literacka
prenumerata
sprzedaz_wysylkowa
numery_archiwalne
napisz do nas