poezja proza esej rozmowy recenzje felietony
 
filozofia
teoria literatury
socjologia
psychologia
antropologia
poczta literacka
sztuka
muzyka
teatr
film
wydarzenia
okno na świat
polska z zewnatrz
ksiazki_nadeslane
OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA ESEJ „KULTURA I AUTORYTETY”
Gdański Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Nadbałtyckie Centrum Kultury
Gdański Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Nadbałtyckie Centrum Kultury ogłaszają konkurs na esej na temat: „Kultura i autorytety”. Teksty nie powinny przekraczać pięciu stron znormalizowanego maszynopisu (1800 znaków na stronie). Czekamy na oryginalne prace, które nie były dotąd publikowane ani nagradzane na innych konkursach.
Organizatorzy przewidują następujące nagrody:
I miejsce – 3000 zł
II miejsce – 2000 zł
III miejsce – 1000 zł
Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
Najlepszy z esejów zaprezentowany zostanie w Gdańsku podczas majowej konferencji „Hanza Artystyczna – Autorytety”. Wybrane teksty opublikowane będą w dwumiesięczniku literackim „Topos” oraz w materiałach pokonferencyjnych.
Opatrzone godłem prace w trzech egzemplarzach wraz z zamkniętą kopertą zawierającą dane autora (imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail) nadsyłać należy do 15 marca (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
            Nadbałtyckie Centrum Kultury
            ul. Korzenna 33/35
            80-851 Gdańsk
z dopiskiem: „Kultura i autorytety”.

 

 

FOKK PZU

 

dekada literacka
prenumerata
sprzedaz_wysylkowa
numery_archiwalne
napisz do nas