poezja proza esej rozmowy recenzje felietony
 
filozofia
teoria literatury
socjologia
psychologia
antropologia
poczta literacka
sztuka
muzyka
teatr
film
wydarzenia
okno na świat
polska z zewnatrz
ksiazki_nadeslane
W Roku Herberta redakcja „Pograniczy” ogłasza:
Konkurs na pastisz Herbertowski
– czyli wiersz inspirowany poezją Zbigniewa Herberta i twórczo wykorzystujący styl tego poety. Zależy nam jednak nie tylko na naśladownictwie, lecz także na podjęciu zbliżonej problematyki do tej, którą podejmował autor Struny światła. Dopuszczamy akcenty parodystyczne, wyjaskrawiające cechy autorskiego stylu dla wzmocnienia podobieństwa, jednak preferować będziemy teksty ujawniające głębsze inspiracje – jako próby twórczego rozwinięcia  Herbertowskich motywów, tematów i poetyki, a zwłaszcza dowodzące zbliżonego toru myślenia o naszej współczesności.

Regulamin konkursu

1. Uczestnik może nadesłać wydruk tylko jednego wiersza w 3 egzemplarzach.

2. Wydruk powinien być opatrzony hasłem.

3. Do wydruków należy załączyć zaklejoną kopertę z umieszczonym na niej tym samym hasłem, a zawierającą dane o autorze (koniecznie: imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail, adres do korespondencji).

4. Prace należy nadsyłać wyłącznie tradycyjną  pocztą i zwykłym listem do 31 sierpnia 2008 (decyduje data na stemplu pocztowym) pod  adresem redakcji:

Redakcja dwumiesięcznika „Pogranicza”
Klub 13 Muz
pl. Żołnierza Polskiego 2
70-551 Szczecin

5. Prace będzie oceniało jury złożone z redakcji „Pograniczy”.

6. Zdobywca pierwszego miejsca otrzyma 700 zł, pozostałe nagrody w postaci srebrnych monet okolicznościowych rozdzieli jury. Fundatorem nagród jest Narodowy Bank Polski.

7. Najciekawsze wiersze zostaną wyróżnione publikacją w „Pograniczach”.

 

 

FOKK PZU

 

dekada literacka
prenumerata
sprzedaz_wysylkowa
numery_archiwalne
napisz do nas