poezja proza esej rozmowy recenzje felietony
 
filozofia
teoria literatury
socjologia
psychologia
antropologia
poczta literacka
sztuka
muzyka
teatr
film
wydarzenia
okno na świat
polska z zewnatrz
ksiazki_nadeslane
Poznań Poetów
18.05.09 - 24.05.09

Czym jest festiwal? Po prostu spotkaniem – poetów z poetami, poetów z publicznością, czytelników z czytelnikami, wszystkich ze wszystkimi.

 

Poznań Poetów od początku swego istnienia (2003) należy do największych imprez tego typu w Polsce. Podczas trzech jego poprzednich edycji gościli w Poznaniu najwybitniejsi twórcy krajowi i kilku wybitnych autorów zagranicznych. Cechą charakterystyczną festiwalu jest jego zarazem powaga (wieczory autorskie w klasycznym wydaniu, poprzedzone wprowadzeniem, kompetentnie moderowane; seminaria i sesje krytycznoliterackie na aktualne, ważne tematy, odbywające się z udziałem znaczących przedstawicieli środowiska) i ludyczność (działania plastyczne w przestrzenia miasta, happeningi, koncerty, program performatywny).
Nie inaczej będzie i tym razem.
W planie serio zaplanowane są spotkania z kluczowymi poetami ostatniego dwudziestolecia (Miłobędzka, Sosnowski, Sommer, Tkaczyszyn-Dycki, Wiedemann, Sendecki, Foks, Gutorow, Matywiecki, Bonowicz, Sośnicki, Grzebalski, Pasewicz…) a także twórcami zapowiadającymi się, sesja literaturoznawcza Literatura 1989-2009: estetyka i aksjologia (zorganizowana wspólnie z Instytutem Filologii Polskiej UAM), dyskusje (w tym międzynarodowa z udziałem autorów z Białorusi, Czech i Ukrainy, na temat Wielkiej Zmiany w naszej części Europy). Zależy nam również na tym, aby zainteresować poezją licealistów i studentów – stąd specjalne lekcje i zajęcia poetyckie na uniwersytecie i w szkołach. Temu samemu służyć będą dwa numery gazety literackiej. Rozstrzygnięty zostanie konkurs na książkę poetycką im. Klemensa Janickiego.
W planie buffo – seria akcentów sportowych (debata, konkurs na wiersz o tematyce piłkarskiej, mecz), program performatywny, koncerty (Budyń i Sprawcy Rzepaku oraz zespół Iwona), a także akcje plastyczne w przestrzeni miasta. Grupa Starter zaprojektuje papier, w który pakowne będą ciasta i pieczywo w kilkudziesięciu poznańskich cukierniach. Papier pokryty będzie wierszami oraz rysunkami, dla których inspiracją jest twórczość Antoniego Janaszka (ur. w 1897 roku w Poznaniu, zm. 1939) – poety, futurysty. Jego debiutancki tomik Buża w karafce wydany został nakładem Wydawnictwa Poznańskiego w 1921 roku,  kolejny – Żale w całości zaginął. Postać i twórczość poety przybliży wystawa w Holu Kolumnowym CK Zamek. Grupa 4! (Jakub Jasiakiewicz, Marcin Gwiazdowski, Michał Grochowiak) przygotowuje projekt Pozycja (czyli Co widzi Mickiewicz). Będzie można również wziąć udział w akcji Środki, zamiarem jej autorów jest subtelne zaintrygowanie podróżnych komunikacji miejskiej przy pomocy fragmentów literackich.
Kuratorem „Poznania Poetów” jest prof. Piotr Śliwiński (UAM), jeden z najwybitniejszych znawców polskiej poezji współczesnej


Program:
18.05.09 poniedziałek
18.00-19.15 „Sprawy za oknem. O zaangażowaniu literatury” – dyskusja panelowa
Hol Balkonowy, CK „Zamek”, I piętro


19.05.09 wtorek
18.00-19.15 „Jak czytać; pisać i rozmawiać o poezji?” – dyskusja z udziałem krytyków i poetów
Goście: Grzegorz Jankowicz, Karol Maliszewski, Joanna Orska, Paweł Próchniak
Prowadzenie: Michał Larek
Hol Balkonowy, CK „Zamek”, I piętro

19.30-20.45 „Swoją drogą” – spotkanie z poetami: Darek Foks, Marcin Sendecki, Adam Wiedemann
Prowadzenie: Krzysztof Hoffmann
Hol Balkonowy, CK „Zamek”, I piętro
Darek Foks, Marcin Sendecki oraz Adam Wiedemann to znakomici poeci (i prozaicy) urodzeni w latach 60., aktywni uczestnicy przemian literackich, sygnowanych imieniem „brulionu” (Sendecki), jednocześnie zaś autorzy od początku ustawieni na pozycjach niezależnych wobec tego ruchu (Foks) oraz ważni dla procesów, zapoczątkowanych później  (Wiedemann). Łączy ich mistrzostwo ironii, wielka przenikliwość i świadomość artystyczna, krytyczny dystans do krzyków rzeczywistości.


20.05.09 środa 
18.00-20.15 Andrzej SOSNOWSKI!!!
Prowadzenie: Grzegorz Jankowicz i Jacek Gutorow
Dziedziniec Różany – namiot, CK „Zamek”, wejście od ul. Kościuszki
Andrzej Sosnowski jest twórcą zaliczanym, najsłuszniej, do najważniejszych poetów polskich ostatnich lat. Sztuką swą odmienił polskie myślenie o wierszu i języku poetyckim: ten pierwszy uczynił przedmiotem kreacji, a nie tylko odtworzenia czy popisu sprawności, ten drugi wyposażył w wolność, jaką się dotąd nie cieszył. Co istotnie – pełen rozmachu idiom jego liryki uczynił ją niepowtarzalną, mimo licznych naśladownictw.

„Swoją drogą” – spotkanie z poetami: Mariusz Grzebalski, Jacek Gutorow, Jerzy Jarniewicz
Prowadzenie: Grzegorz Jankowicz
Dziedziniec Różany – namiot, CK „Zamek”, wejście od ul. Kościuszki
Grzebalski, Gutorow, Jarniewicz – nie jest to, wbrew przypuszczeniom, skład naszej reprezentacji na mistrzostwa świata w  szabli, tylko szereg nazwisk bardzo samodzielnych poetów, których dorobku w jednym zdaniu ująć się nie da. Grzebalski przeczesuje rzeczywistość, zmagając się z własnymi emocjami, chcąc trzymać je na wodzy, a zarazem im właśnie zawdzięczając poznanie istotne. To typ romantyczny, ironiczny, ale i zalękniony skłonnościami własnej natury. Świetny, przy tym rozrzutny konstruktor wiersza. Gutorow w imponujący sposób pozostaje wierny stylowi swojego talentu, nie terroryzując go przy użyciu całej potęgi swej estetycznej świadomości. Szuka czegoś w głębi siebie, angażując do tego języki, które jemu samemu, lub komuś innemu, zdołały się do tego przydać. Jedno z najuczciwszych i najbardziej wartych uwagi przedsięwzięć poetyckich w ostatnich latach. Jarniewicz, cała epoka, przedziwnie, fascynująco, nie ufa słowu i roszczeniom poezji do rozstrzygania czegokolwiek, a zarazem wierszom powierza wszystko, co najważniejsze. To zaskakujące spotkanie sceptycyzmu, bycia po stronie nieoznaczonego, postrzegania języka w kategoriach swobody i niespodzianki, ruchu i nieumiarkowania znaczeń, z doświadczaniem poezji jako czegoś, czemu jedynemu być może wolno i warto się zwierzyć.


21.05.09 czwartek
11.00-14.00 Trzy Kwadranse Słowa – czterech autorów w czterech szkołach

11.00-16.00 Wyspa Literatury (warsztaty ze studentami UAM)

17.00-18.15 „Kopać czy pisać?”
Goście: Łukasz Jeżyk, Karol Maliszewski, Tomasz Mizerkiewicz, Adam Adamczyk
Prowadzenie: Wojciech Hamerski
Klubokawiarnia Meskal, ul. Nowowiejskiego 17
Panel z udziałem Znawców problemu, nie tylko o związkach literatury z futbolem, także o wewnętrznych rozterkach chłopców, którymi czujemy się nadal.

18.15-19.00 „Swoją drogą” – spotkanie z Bianką Rolando
Prowadzenie: Magdalena Bednarek
Klubokawiarnia Meskal, ul. Nowowiejskiego 17
Bianka Rolando to nieomal debiutantka. Dwa lata temu wydała tomik interesującej prozy (Rozmówki włoskie, 2007), kilka tygodni temu – zaskakujący poemat, Biała książka. Prócz prozy i poezji uprawia grafikę, malarstwo, projektuje instalacje. Uwagę przykuwa nieomal bezczelny rozmach, niepowściągnięta ambicja jej przedsięwzięć.

20.00-22.00 SOMMERLAND
Gospodarz: Piotr Sommer
Goście: Wojciech Bonowicz, Jerzy Jarniewicz, Piotr Matywiecki
Prowadzenie: Elżbieta Winiecka
Hol Balkonowy, CK „Zamek”, I piętro
Piotr Sommer od początku dążył do wytyczenia granicy własnej intymności, poza którą ani jemu, ani nikomu obcemu nie wolno przejść niefrasobliwie. Poezja jest więc jego ziemią odzyskaną, terytorium strzeżonym, lecz przecież nie zamkniętym. I jako poeta niezobowiązującej, aczkolwiek intensywnej rozmowy, i jako ktoś, kto wierszem równocześnie zasłania i odsłania jakąś ranę Sommer podejmuje ryzyko – utknięcia w codzienności, zdradzenia się ze swą niecodzienną bolesną wyobraźnią. Sommerland jest więc krainą zbrojnej, ostrożnej, ale i dzielnej kruchości. Językiem krainy jest lingua idiomatica, znana także innym terytoriom poetyckim, lecz na tym panująca wyjątkowo niepodzielnie.

I INNE WIELKIE ZIEMIE – spotkanie z Wojciechem Bonowiczem i Piotrem Matywieckim
Prowadzenie: Piotr Śliwiński
Hol Balkonowy, CK „Zamek”, I piętro
Wojciech Bonowicz i Piotr Matywiecki, czy łączy ich cokolwiek więcej niż otrzymanie nagrody literackiej Gdynia? Być może pewna ostrożność w traktowaniu tradycji i tradycyjnej wrażliwości. Obaj mają coś do załatwienia bądź to w zakresie metafizyki (Bonowicz), bądź pamięci (Matywiecki). Zarazem obaj są świetnymi obserwatorami – rytuałów życia, także literackiego (Bonowicz) i stanów przestrzeni, głownie miasta (Matywiecki). Obaj – poważni, pulsujący słowem poeci.

22.00 Darek Orwat – performance
Dziedziniec Różany – namiot, CK „Zamek”, wejście od ul. Kościuszki
Darek Ornat – malarz, fotograf, ilustrator, performer, autor artystycznych obiektów, scenografii i kostiumów, tekstów dadaistycznych. Jego realizacje nawiązujące do gestu dada, rozsadzają powagę wizerunku, w której pragniemy być zapamiętani, prawdy o sobie i prawdy w ogóle. Mimo obsesyjnej mistyfikacji naszego sposobu kreowania Darek Orwat nie jest epigonem dadaizmu, a jego dowcipna sztuka nie jest tylko wyrazem nostalgii za purnonsensową rewoltą lat 20., lecz nawiązaniem do wiedzy na temat krytycznych doświadczeń, których symbolem stało się dada.

Bergamot – performance
Dziedziniec Różany – namiot, CK „Zamek”, wejście od ul. Kościuszki
Volga Maslouskaya i Raman Tratsiuk, tworzący grupę Bergamot, w niektórych swoich performances sięgając do środków fizycznej przemocy, atakują się wzajemnie, aby zainscenizować mechanizmy władzy i dominacji. Ich poszczególne prace pomyślane są jako część większej całości pt. Organic Life. Pojęcie życia organicznego da się tu odnieść zarówno do niejako organicznego związku pozornie niejednorodnych przejawów rzeczywistości (sfera prywatna i obszar publiczny), jak też do znaczenia i roli ciała w sensie fizycznym.


22.05.09 piątek
11.00-13.00 Trzy Kwadranse Słowa – dwóch poetów w dwóch szkołach

14.00-16.00 BOISKO. Mecz Poeci kontra Krytycy – O RACJĘ OSTATECZNĄ
W przerwie: rozstrzygnięcie konkursu na Wiersz Piłkarski (prezentacja nominowanych i laureata), po meczu: uroczyste wręczenie RACJI OSTATECZNEJ
Sala gimnastyczna, ul. Głogowska 145 (przy LO im. Matki Jadwigi Borzęckiej)
Mecz o Rację Ostateczną. Honorowe wyjście z Sytuacji. Wielka wojna światów od zawsze zwaśnionych, lecz trwale od siebie zależnych. Jasna karta w dziejach Męstwa i Nieustępliwości. Bój nieostatni. Poprzednie mecze wygrywali krytycy, górujący – jak to krytycy – zajadłością, jednak tym razem poeci będą groźniejsi… W trawie piszczy, że jest w nich gniew, mają plan i egzekutorów.
Konkurs na wiersz piłkarski! 2012 zł nagrody (więcej niż większość honorariów za tomik poetycki! Wspaniałe jury – Andrzej Juskowiak (pamiętamy! pamiętamy!), prof. Jerzy Fiećko, wyborny znawca romantyzmu i namiętny miłośnik sportu, Karol Maliszewski, coach najmłodszej poezji polskiej! 

17.00-18.15 „Mów” – spotkanie z Krystyną Miłobędzką
Prowadzenie: Joanna Roszak i Marcin Jaworski
Hol Balkonowy, CK „Zamek”, I piętro
Krystyna Miłobędzka, niedawna laureatka wrocławskiej nagrody Silesius (za książkę poetycką ubiegłego roku) jest najcudowniejszym wcieleniem literackiej wielkości: twórcza, odkrywcza, poszukująca form i głosów nowych, a zarazem na wskroś skromna, niepewna swego wyrazu, zakrztuszona powodzeniem, niepowtarzalna. Jej wiersze – czyste, kruche - oczyszczają język ze złogów, poezję z łatwości, egzystencję z pychy.

18.30-20.30 „Wielka zmiana” – debata o ostatnim dwudziestoleciu w literaturze państw sąsiednich (Ukraina, Czechy, Białoruś), jak i prezentacja dorobku bardzo interesujących pisarzy tamtych rejonów Ihara Babkova, Lubora Kasala i  Mykoły Riabczuka
Prowadzenie: Bogusław Bakuła
Dziedziniec Różany – namiot, CK „Zamek”, wejście od ul. Kościuszki
Wielka Zmiana to zarazem debata o ostatnim dwudziestoleciu w literaturze państw sąsiednich (Ukraina, Czechy, Białoruś), jak i prezentacja dorobku bardzo interesujących pisarzy, Babkova, Riabczuka i Sokala.


20.30 Kosmiczni Chłopcy – performance
Dziedziniec Różany – namiot, CK „Zamek”, wejście od ul. Kościuszki
Kosmiczni Chłopcy (czyli Darek Orwat i Kamil Radek) to zespół muzyczny ze wszech miar niekonwencjonalny, eksperymentalny, utrzymany w duchu humoru absurdu. Artyści stosują własne, nonszalanckie, wręcz niefrasobliwe techniki grania na instrumentach, posługują się również rozmaitymi nietypowymi przedmiotami wydającymi dźwięki. Ich twórczość to początek nowego stylu – Dada and Roll!

21.00-22.00 DYCKI NOCĄ – spotkanie z Eugeniuszem Tkaczyszynem-Dyckim
Prowadzenie: Edward Pasewicz
Dziedziniec Różany – namiot, CK „Zamek”, wejście od ul. Kościuszki
Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki – poeta wybitny, magnetyczny, mówiący po swojemu, rozpoznawalny od pierwszego dźwięku, powtarzający się i z czasem coraz ciekawszy. W swoich wierszach obsesyjnie wraca do śmierci, choroby, schizofrenii, depresji, samotności. Uderza, urzeka.

22.15 Budyń – koncert*
Dziedziniec Zamkowy CK Zamek (wejście od al. Niepodległości)
Budyń to pseudonim Jacka Szymkiewicza, wokalisty i gitarzysty zespołu Pogodno. Kiedy w 2004 roku Pogodno ogłosiło chwilową przerwę w działalności, Budyń postanowił spożytkować swoje niewyczerpane zasoby twórcze i wraz z zespołem Braty z Rakemna wyruszył w trasę promującą jego autorski materiał. Od 2007 roku występuje z nim Ola Rzepka (perkusja, inst. klawiszowe) oraz Darek Sprawka (tuba basowa, puzon) W ten sposób powstał nowy projekt, nazwany Budyń i Sprawcy Rzepaku. Oprócz autorskich piosenek, zespół przygotował także materiał obejmujący reinterpretacje tradycyjnych melodii i pieśni żydowskich oraz aranżacje dzieł takich kompozytorów jak Gideon Klein, a wszystko w swoim specyficznym stylu, czyli z odpowiednio wyważoną dawką poczucia humoru, mocnej rockowej energii oraz jazzowej subtelności i powagi.


23.05.09 sobota
15.00-16.00 Scena Czytana: Ballada o Garumie
Hol Balkonowy, CK „Zamek”, I piętro

16.00-16.45 Rozstrzygnięcie konkursu im. K. Janickiego
Przedstawienie Nominowanych i Laureata
Dziedziniec Różany – namiot, CK „Zamek”, wejście od ul. Kościuszki
Konkurs im. Klemensa Janickiego z kilkudziesięciu Pretendentów wyłania Laureata, którego zbiór wierszy zostanie opublikowany na koszt CK Zamek. Dłuuugi krok ku Sławie!

16.45 Jerzy Starzyński – performance
Dziedziniec Różany – namiot, CK „Zamek”, wejście od ul. Kościuszki
Jerzy Starzyński – poeta, performer, redaktor pisma literackiego Karton. Wydał 3 zbiory poetyckie.  Jego debiut to "Twardy manekin I" (1988). Rok później ukazał się Twardy manekin II, zaś w 1995 roku  – Zapiski komiczne i wtóre.

17.15-18.00 „W Państwie P.” Spotkanie z Dariuszem Sośnickim
Prowadzenie: Michał Larek
Dziedziniec Różany – namiot, CK „Zamek”, wejście od ul. Kościuszki
Dariusz Sośnicki, kiedyś redaktor Nowego Nurtu, jeden najgłośniejszych debiutantów połowy lat 90., jest dzisiaj poetą w najlepszym tego słowa dojrzałym, mającym wiele do powiedzenia i mówiącym w sposób niesłychanie świadomy. Mistrz kompozycji tomu i konstrukcji pojedynczego wiersza, wytrawny ironista, dyskretny, lecz nieugięty polemista literacki.


18.00-20.00 Wolna Trybuna – prezentacja wierszy studentów specjalizacji artystyczno-literackiej, słuchaczy warsztatów twórczego pisania, uczestników konkursu o Nagrodę FanFila, wszystkich chętnych.
Loża Starych Poetów i Krytyków (jury Janickiego) wyróżnia jedną osobę poprzez wręczenie Stosu Wierszy.
Prowadzenie: Agnieszka Bożejewicz, Martyna i Marcin Skrzypczak
Dziedziniec Różany – namiot, CK „Zamek”, wejście od ul. Kościuszki
Wolna Trybuna, czyli niewiadoma. Otwarte forum poetyckie, okazja do zaprezentowania się poetów (jeszcze) nieznanych, stawiających pierwsze kroki lub konsekwentnie osobnych, bohaterów przyszłych festiwali.

20.00 Harkiri Farmers „Beat Hotel” – performance
Dziedziniec Różany – namiot, CK „Zamek”, wejście od ul. Kościuszki
Kolektyw artystyczny Harakiri Farmers tworzą Dominika Knapik i Wojciech Klimczyk. Dominika Knapik – absolwentka Studia Baletowego Opery Krakowskiej i wydziału aktorskiego PWST w Krakowie  porusza się pomiędzy tańcem i aktorstwem. Wojciech Klimczyk –  doktorant w Instytucie Socjologii UJ w Krakowie, autor książki Erotyzm ponowoczesny. Autor scenariusza spektaklu  Keret (nagroda na MFF Malta 2008 w cyklu Nowe sytuacje). Performance Beat Hotel  poświęcony jest życiu i twórczości Allena Ginsberga.

20.30-22.00 E. P. i Przyjaciele: Marta Eloy Cichocka, Rafał Wawrzyńczyk, Przemysław Witkowski, Maciej Woźniak oraz MUZYK
Dziedziniec Różany – namiot, CK „Zamek”, wejście od ul. Kościuszki
E. P. i Przyjaciele (Pasewicz, Eloy-Cichocka, Wawrzyńczyk, Witkowski, Woźniak) – intrygująca, sytuacyjna grupa poetów, złączonych przyjaźnią z Edwardem. Edward Pasewicz, znakomity poeta, cieszący się przyjaźnią znakomitych poetów, przyjaciel Poznania Poetów.

22.15 Iwona – koncert*
Dziedziniec Zamkowy CK Zamek (wejście od al. Niepodległości)
Zespół Iwona powstał dwa lata temu. Założyli go dwaj przyjaciele. Piotr Sokołowski (malarz, grafik) ułożył melodie do swoich słów. Piosenek posłuchał Tomasz Gąssowski, kompozytor i producent filmowy i muzyczny (m.in. Zmruż oczy i Sztuczki), który uznał,  że warto zrobić z tego płytę. I tak powstał album Ratunku niestety

Na wszystkie spotkania wstęp wolny
*Bilety na koncerty: 20 zł


24.05.09 niedziela – appendix
18.00 Ostatnia część całości – Y.Wesołowska, E.Staroń, J.Potkowska – performance
Sala Kameralna CK Zamek
Performance "Ostatnia część całości"
Jest poetycką formą wypowiedzi artystycznej
która w połączeniu z muzyką i tańcem opowiada
o TYM CO ważne
o TYM CO wydaje się być ważne
o TYM CO ważnym bywa
o TYM CO ......................? ! „ ....”
W spektaklu wykorzystałam teksty poetyckie
Anny Świerczyńskiej, Anny Podczaszy i Daniela Charmsa

Martina F.Stirn, Ryuzo Fukuhara – Gravity of the Reveries – performance
Sala Kameralna CK Zamek
Ryuzo Fukuhara  jest performerem i tancerzem. Przedstawia performance w Europie od 17 lat. Przygodę z tańcem butoh zaczął w 1987 roku. W 1991 roku dołączył to grupy tanecznej Maijuk kierowanej przez słynnego japońskiego tancerza butoh Min Tanaka. Fukuhara studiował taniec butoh przy Min Tanaka w Body Weather Farm w Hakushu w Japonii oraz wielu innych miejscach. Po opuszczeniu zespołu zaczął występy jako solista tańca butoh. Rozwinął swój koncept Into the layers.. Rozwija swoją własną metodę treningu, w której korzysta z kilku technik zaczerpniętych m.in: od Min Tanaka i Sankai Juku.
Martina Stirn – słoweńska  malarka, tancerka, kostiumolog. Studiowała psychologię i malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Ljubljanie i w Pradze. Wystawiała swoje prace na Słowenii, w Czechach i w Austrii. Jako tancerka i performerka współpracuje z Ryuzo Fukuhara.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Od 18 do 20.05.09 trwać będzie sesja naukowa Literatura 1989-2009: estetyka i aksjologia (organizacja IFP UAM – współpraca CK „Zamek”).
Sesja poprzedzająca festiwal, a zarazem zrastająca się z nim w czasie, poprzez tematy i osoby, ma na uwadze ogarnięcie dorobku mijającego dwudziestolecia, wskazanie jego miejsc najsilniejszych, oszacowanie aktywów i  rozczarowań, które proza i poezja tego okresu przyniosły. Obradom towarzyszą dwa panele, pierwszy na temat zaangażowania literatury, drugi dotyczący języków krytyki poetyckiej.  W obu udział wezmą wybitni reprezentanci życia literackiego.

Jak pisze Piotr Śliwiński w gazecie festiwalowej:
„Festiwal jest spotkaniem klęski z nadzieją, spotkaniem wszystkich, których jest niewielu, a jednak ożywionych nadzieją, że wszystkich niewielu będzie kiedyś – właśnie w efekcie takich spotkań – więcej.
Czy warto, żeby niewielu było więcej?
Warto. Bo poezja jest naszym dobrem zbiorowym. Po społeczeństwie, które nie ma poezji nie należy spodziewać się niczego dobrego. Nie chodzi o to, że nie można spodziewać się pokoju (wielcy niemieccy poeci…), ale nie można się spodziewać żadnej rzeczy zrobionej z rozmachem lub choćby porządnie. Ktoś musi ciągnąć nas w górę, jeśli nie kapłani, to poeci, bo inaczej nici z autostrad, sprawnej poczty, czystych wiosek.
Poznań Poetów urodził się z tej zasady bardziej niż z czegokolwiek innego. Poezja na antypodach zdrowego rozsądku zabezpiecza nas, przynajmniej potencjalnie, przed rządami nihilistycznego pragmatyzmu, który wcale nie oznacza rozwiązywania problemów, lecz zaniechanie, obskurantyzm, złachmanienie. Krawaciarz, który śmieje się z idei festiwalu poetyckiego, durniem jest i tyle; urzędnik, który nie kryje protekcjonalnego uśmiechu, winien natychmiast być zwolniony z pracy, gdyż na nią nie zasługuje. Egzamin z poezji polskiej należałoby uczynić warunkiem objęcia jakiegokolwiek urzędu, na stanowiska zaś wyższe trzeba by koniecznie rekrutować ludzi z więcej niż średnim talentem.
Głupstwa, zabawy? OK, tak, ale zwrócą Państwo łaskawie uwagę, że poezja jest jedyną „sprawą”, która się Polakom nieźle udała, jedną z bardzo niewielu, na które nie narzekamy, chyba jedyną, z której dość szeroko słyniemy. Cała reszta słaba jest, bo Chopin, Modrzejewska, Komeda i Wajda, dalibóg, nie wystarczą.
Festiwal Poezji, czapki z głów. Tak, tak, Pani również, i Pan przy kasie, Pan Redaktor szybciej, szybciej, Pani Mądra jak najbardziej, Panienka w mini,  bardzo prosimy… Poeta idzie, Pan, możesz pójść za nim… jeśli masz czym rozumieć, czuć, mówić lub milczeć… to idź. Nie bądź głupi, idź”.


www.zamek.poznan.pl

 

 

FOKK PZU

 

dekada literacka
prenumerata
sprzedaz_wysylkowa
numery_archiwalne
napisz do nas