poezja proza esej rozmowy recenzje felietony
 
filozofia
teoria literatury
socjologia
psychologia
antropologia
poczta literacka
sztuka
muzyka
teatr
film
wydarzenia
okno na świat
polska z zewnatrz
ksiazki_nadeslane
XV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Rafała Wojaczka
Instytut Mikołowski ogłasza

XV edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Rafała Wojaczka.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu trzech niepublikowanych wcześniej wierszy w czterech egzemplarzach, opatrzonych godłem, z dołączoną kopertą, posiadającą takie samo godło, zawierającą dane autora ( imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, adres e -mailowy) i odcinek wpłaty 15 PLN na konto Instytutu (Mikołowski Bank Spółdzielczy):33 84360003 0000 0000 1573 0001), za jeden zestaw, stanowiącej podstawę uczestnictwa w konkursie, do dnia 30 kwietnia 2007 r. ( liczy się data stempla pocztowego ), na adres: Instytut Mikołowski, ul. Jana Pawła II 8/5, 43 – 190 Mikołów. Ogłoszenie wyników konkursu i przyznanie nagród ( 1800 PLN do podziału ), nastąpi 11 maja, o godz. 17, w siedzibie Instytutu Mikołowskiego, podczas ostatniego dnia Tygodnia Maja Poetyckiego ( 7 – 11 maj ). Jurorami tegorocznej edycji konkursu będą: Iwona SMOLKA, Wojciech KASS i Janusz DRZEWUCKI. Dodatkowych informacji udziela się pod nr tel.: ( 032 ) 738 07 55 lub adresem e – mailowym: instytutmik@poczta.onet.pl

 
 

 

FOKK PZU

 

dekada literacka
prenumerata
sprzedaz_wysylkowa
numery_archiwalne
napisz do nas