poezja proza esej rozmowy recenzje felietony
 
filozofia
teoria literatury
socjologia
psychologia
antropologia
poczta literacka
sztuka
muzyka
teatr
film
wydarzenia
okno na świat
polska z zewnatrz
ksiazki_nadeslane
Ogólnopolski Konkurs Poetycki
Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu

       

XXIII  OGÓLNOPOLSKI  KONKURS  POETYCKI  O liść konwalii

im.  ZBIGNIEWA  HERBERTA

R E G U L A M I N

1. Organizatorem Konkursu jest Urząd Miasta Torunia oraz Centrum Kultury Dwór  Artusa w Toruniu.

2. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć autorzy nie zrzeszeni oraz  członkowie związków twórczych.

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie maksimum  pięciu  utworów  poetyckich  w  czterech  kompletach  maszynopisu na adres: Centrum Kultury Dwór Artusa, Rynek Staromiejski 6, 87-100 Toruń (tel. (0-56) 655-49-29, fax. (056) 655-49-59)              z dopiskiem na kopercie  Konkurs  Poetycki.

4. Tematyka i forma prac jest dowolna.

5. Prace konkursowe należy opatrzyć godłem powtórzonym na zaklejonej kopercie  zawierającej imię, nazwisko oraz adres i numer telefonu autora.

6. Utwory zgłoszone do Konkursu nie mogą być wcześniej publikowane.

7. Powołane przez organizatorów jury dokona oceny nadesłanych prac oraz przyzna    nagrody i wyróżnienia.

8. Pula nagród wynosi 7.000 zł.

 

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do prezentacji i publikacji nagrodzonych           i wyróżnionych utworów.

10. Termin nadsyłania prac mija z dniem  15  września  2009 roku. Decyduje data stempla pocztowego.

11. Konkurs rozstrzygnięty zostanie w miesiącu listopadzie 2009 roku podczas XV Toruńskiego Festiwalu Książki.

LAUREACI ZAPROSZENI ZOSTANĄ NA KOSZT ORGANIZATORÓW.

Uwaga: Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOKK PZU

 

dekada literacka
prenumerata
sprzedaz_wysylkowa
numery_archiwalne
napisz do nas