poezja proza esej rozmowy recenzje felietony
 
filozofia
teoria literatury
socjologia
psychologia
antropologia
poczta literacka
sztuka
muzyka
teatr
film
wydarzenia
okno na ∂wiat
polska z zewnatrz
ksiazki_nadeslane
Dekada Literacka 1993, nr 19 (79)

MARTA WYKA
¶wiat≥o w mroku

ALICJA ZEMANEK
WÍdrowiec

Co nowego w prasie

AGNIESZKA JODLI—SKA
„Tytu≥”

Varia

Jůzef Baran rozmawia z ANDERSEM BODEGÅRDEM:
WiÍzieŮ z wyboru

STEFAN ANDRZEJ FLOREK
Zag≥ada ma≥ego miasteczka (1)
Ofiara
Kolacja
Anatomische vorlesung von doktor Joan Deijman


MACIEJ URBANOWSKI
Imperium

JERZY MARCINIAK
Po drodze

JUSTYNA ZARZYCKA
Przejrześ siÍ w opowie∂ci
[Paul Scott, ,,Ci, co pozostali”, t≥um.: Magda IwiŮska i Piotr Paszkiewicz PIW, Warszawa 1992].

ZOFIA ZAR BIANKA
Apokryf, hagiografia, parabola?
[Jerzy Krasicki, ,,Wielki Ptak”, CD International Editors, Krakůw 1992].

ANDRZEJ CIMA£A
Kto siÍ boi Cťline'a?

EDYTA BIERNACKA
Starsi Panowie i Monty Python. Uwag kilka niekoniecznie ∂ci∂le ze sobĪ zwiĪzanych

HRABAL o sobie i beatnikach

Camera obscura

TERESA WALAS
Dramat dobroczyŮcy

Hyde Park czytelnikůw

WITOLD TURDZA odkrywa nieznane arcydzie≥a
Tadeusz Peiper

*

PRZEGL°D METAFIZYKI SPO£ECZNEJ, nr 1 (1), 30 X 1993 r.:

ALEKSANDER WAFLOWICZ
WstÍp do Metafizyki Spo≥ecznej

STANIS£AW WOJS
Parliamentary fiction

CZES£AW MI£OSZ
NajwiÍksze niebezpieczeŮstwo

Pierwsza Konferencja Terenowa w temacie NOGI LITERACKIEJ

HIERONIM SZCZUR
¶wiÍty Stanis≥aw Balbus
Ukryte blaski dzieciŮstwa
PiÍkni i nieczuli


NATALIA DE BARBARO
O rybie bez roweru

NATHANIEL McMUCHAMAN
Szczupak na ≥aŮcuchu

 

 

FOKK PZU

 

dekada literacka
prenumerata
sprzedaz_wysylkowa
numery_archiwalne
napisz do nas