poezja proza esej rozmowy recenzje felietony
 
filozofia
teoria literatury
socjologia
psychologia
antropologia
poczta literacka
sztuka
muzyka
teatr
film
wydarzenia
okno na świat
polska z zewnatrz
ksiazki_nadeslane
Dekada Literacka 1992, nr 8 (44)

JAN JÓZEF SZCZEPAŃSKI
Z tajemniczego ogrodu — w życie. (Książki dzieciństwa)

WOJCIECH LIGĘZA
Katastrofy i epifanie. O poezji Bogdana Czaykowskiego

STANISŁAW BALBUS

Pani Profesor


[O Marii Dłuskiej]

J.L.
Co nowego w prasie?

Z AZIZOLLAHEM DŻOWEJNIM, lektorem języka perskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim rozmawia Anna Krasnowolska:
W cieniu Ministerstwa Przewodnictwa...

Wybór z wyboru trzystu arcydzieł angielskiej i amerykańskiej liryki miłosnej w przekładach STANISŁAWA BARAŃCZAKA:
„Miłość jest wszystkim co istnieje”
[tu: WILLIAM CONGREVE, EDNA ST. VINCENT MILLAY oraz Anonim z XVII w.]

KATARZYNA TURAJ-KALIŃSKA

Eppur si muove


MARCIN CIUPEK

Hłasko: między autentyzmem a autokreacją


[„Hłasko nieznany”. Szkic wstępny i opracowanie: Piotr Wasilewski, KAW 1991.]

DOROTA OŻGA, AGNIESZKA KORNIEJENKO
Co czytają Ukraińcy?

URSZULA KROPIWIEC

Allende: nowa literatura chilijska

ISABEL ALLENDE: „Z miłości i cienia”, tłum. Anna Sieprawska, Oficyna Literacka, Kraków 1991.


ZBIGNIEW BARAN

Świadectwa opętania sztuką

MARTA WYKA

Upadek imperium


Camera obscura


WITOLD TURDZA odkrywa nieznane arcydzieła

Julian Przyboś


Hyde Park czytelników


 

 

FOKK PZU

 

dekada literacka
prenumerata
sprzedaz_wysylkowa
numery_archiwalne
napisz do nas