poezja proza esej rozmowy recenzje felietony
 
filozofia
teoria literatury
socjologia
psychologia
antropologia
poczta literacka
sztuka
muzyka
teatr
film
wydarzenia
okno na świat
polska z zewnatrz
ksiazki_nadeslane
IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Struna orficka” im. Wojciecha Bąka
Ostrów Wielkopolski 2009
IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Struna orficka"
organizowany jest przez Ostrowskie Centrum Kultury
pod patronatem prasowym

dwumiesięcznika literackiego TOPOS w Sopocie

W konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły lat 18 niezależnie od przynależności do związków i stowarzyszeń twórczych. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu trzech niepublikowanych (w tym w Internecie) oraz nie ocenianych w innych konkursach wierszy  opatrzonych godłem w pięciu kopiach. Prace winny mieć formę maszynopisu lub wydruku komputerowego (rękopisy nie będą rozpatrywane). Dane personalne, adres autora, numery telefonów, ewentualny adres e-mail należy dołączyć w zaklejonej kopercie opatrzonej godłem tym samym co prace konkursowe. Prace konkursowe należy nadsyłać na adres organizatora:

Ostrowskie Centrum Kultury
ul. Wolności 2
63-400 Ostrów Wielkopolski 
z dopiskiem: konkurs poetycki „ Struna Orficka”


Wiersze nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi. O wynikach konkursu organizator powiadomi tylko laureatów.

Prace konkursowe oceni jury w składzie: Witold Banach, Wojciech Gawłowski (przewodniczący), Wojciech Kass, Krzysztof Kuczkowski, Sergiusz-Sterna Wachowiak.

Przewiduje się przyznanie nagród pieniężnych w wysokości :
I nagroda  1500 złotych
II nagroda  1000  złotych
III nagroda  800  złotych
IV Nagroda Specjalna Dyrektora Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego  500 złotych

Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. Wybór nagrodzonych utworów zostanie opublikowane na łamach dwumiesięcznika literackiego „Topos”.

Termin nadsyłania prac upływa 10 czerwca 2009 roku . Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas uroczystego koncertu  w dniu 3 października 2009 roku podczas Festiwalu „Wszystko jest poezją” w Ostrowskim Centrum Kultury.

Dodatkowe informacje  o konkursie można uzyskać w godzinach 10 –15 pod  numerem telefonu 0 501 025 071 - przewodniczący  jury Wojciech Gawłowski  lub  062 736 40 60 Ostrowskie Centrum Kultury.

 

 

FOKK PZU

 

dekada literacka
prenumerata
sprzedaz_wysylkowa
numery_archiwalne
napisz do nas